ඔබව ඉහළට ඔසවා තැබීමට යන පුද්ගලයින් සමඟ පමණක් ඔබ වටා සිටින්න. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබව ඉහළට ඔසවා තැබීමට යන පුද්ගලයින් සමඟ පමණක් ඔබ වටා සිටින්න. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

ඔබේ ආත්මය නඟා සිටුවීමට, ඔබව පෙලඹවීමට සහ ඔබව තල්ලු කරන පුද්ගලයින් ඔබේ ජීවිතයේ තිබිය යුතුය.
ඔබ ජීවිතයේ ඇති දේ දෙස බැලුවහොත්, ඔබට සැමවිටම තවත් බොහෝ දේ ඇත. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබ ජීවිතයේ ඇති දේ දෙස බැලුවහොත්, ඔබට සැමවිටම තවත් බොහෝ දේ ඇත. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

ඔබට ලැබෙන හොඳම ගුරුවරයා ජීවිතයයි. ජීවිතය හැර වෙන කිසිවක් ඔබට වඩාත්ම උගන්වන්නේ නැත…
ඔබ විශ්වාස කරන දෙය බවට පත්වේ, ඔබ සිතන දේ හෝ ඔබට අවශ්‍ය දේ නොවේ. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබ විශ්වාස කරන දෙය බවට පත්වේ, ඔබ සිතන දේ හෝ ඔබට අවශ්‍ය දේ නොවේ. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

අප සියල්ලන්ම අපට ජීවිතයේ මඟ පෙන්වන මූලධර්ම මාලාවක් අනුගමනය කරයි. ඒ අතරම, සියල්ලම…
මේ මොහොතේ හොඳම දේ කිරීමෙන් ඔබව ඊළඟ මොහොත සඳහා හොඳම ස්ථානයට පත් කරයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

මේ මොහොතේ හොඳම දේ කිරීමෙන් ඔබව ඊළඟ මොහොත සඳහා හොඳම ස්ථානයට පත් කරයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

මේ මොහොතේ හොඳම දේ කිරීමෙන් ඔබව ඊළඟ මොහොත සඳහා හොඳම ස්ථානයට පත් කරයි. - ඕප්රා…
ඔබේ ජීවිතයට ඔබ වගකිව යුතුයි. ඔබේ අක්‍රියතාවයට වෙනත් කෙනෙකුට දොස් පැවරිය නොහැක. ජීවිතය යනු සැබවින්ම ඉදිරියට යාමයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේ ජීවිතයට ඔබ වගකිව යුතුයි. ඔබේ අක්‍රියතාවයට වෙනත් කෙනෙකුට දොස් පැවරිය නොහැක. ජීවිතය යනු සැබවින්ම ඉදිරියට යාමයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

ඔබේම ජීවිතයට වගකිව යුතු පුද්ගලයා ඔබයි. දේවල් සිදුවන්නේද යන්න…
අපගේ ශරීර, මනස සහ ආත්මයන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය නිසා අපට නව වික්‍රමාන්විතයන් සෙවීමට ඉඩ සලසයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

අපගේ ශරීර, මනස සහ ආත්මයන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය නිසා අපට නව වික්‍රමාන්විතයන් සෙවීමට ඉඩ සලසයි. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

අපගේ ශරීර, මනස සහ ආත්මයන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය නිසා අපට නව වික්‍රමාන්විතයන් සෙවීමට ඉඩ සලසයි.
ඔබට ඇති දෙයට ස්තූතිවන්ත වන්න; ඔබට තවත් බොහෝ දේ ලැබෙනු ඇත. ඔබ සතුව නැති දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම්, ඔබට කිසි විටෙකත් ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත. - ඔප්රා වින්ෆ්රි
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබට ඇති දෙයට ස්තූතිවන්ත වන්න; ඔබට තවත් බොහෝ දේ ලැබෙනු ඇත. ඔබ සතුව නැති දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම්, ඔබට කිසි විටෙකත් ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත. - ඔප්රා වින්ෆ්රි

ජීවිතයේ දී, ඔබ සතුව නැති දේවල් ගැන විහිළු කිරීමෙන් පලක් නැත! මෙය කිසිවක් නොකරනු ඇත…