ඉන්න එපා. කාලය කිසි විටෙකත් නිවැරදි නොවේ. - නැපෝලියන් හිල්
වැඩිදුර කියවන්න

ඉන්න එපා. කාලය කිසි විටෙකත් නිවැරදි නොවේ. - නැපෝලියන් හිල්

බලා සිටීම මානව මනෝ විද්‍යාවේ ප්‍රචලිත අංගයකි. මිනිසුන් වශයෙන්, අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් බලා සිටීමට සිතති…
ඔබට විශාල දේවල් කළ නොහැකි නම්, කුඩා දේ විශාල ලෙස කරන්න. - නැපෝලියන් හිල්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබට විශාල දේවල් කළ නොහැකි නම්, කුඩා දේ විශාල ලෙස කරන්න. - නැපෝලියන් හිල්

සාර්ථක වීමට විශාල දේවල් කිරීම කිසි විටෙකත් අවශ්‍ය නොවේ. සාර්ථක පුද්ගලයින් සාර්ථකත්වය අත්කර ගෙන ඇත…
අවස්ථාව බොහෝ විට අවාසනාවන්ත හෝ තාවකාලික පරාජයේ ස්වරූපයෙන් වෙස්වලා ගනී. - නැපෝලියන් හිල්
වැඩිදුර කියවන්න

අවස්ථාව බොහෝ විට අවාසනාවන්ත හෝ තාවකාලික පරාජයේ ස්වරූපයෙන් වෙස්වලා ගනී. - නැපෝලියන් හිල්

අවස්ථාව බොහෝ විට අවාසනාවන්ත ස්වරූපයෙන් වෙස්වළාගෙන එන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට අවස්ථාවක් අහිමි වුවහොත් ඔබ…
සාර්ථක වීමට අන්‍යයන්ට උදව් කිරීමෙන් ඔබට හොඳම හා ඉක්මන් සාර්ථක විය හැකි බව වචනාර්ථයෙන් සත්‍යයකි. - නැපෝලියන් හිල්
වැඩිදුර කියවන්න

සාර්ථක වීමට අන්‍යයන්ට උදව් කිරීමෙන් ඔබට හොඳම හා ඉක්මන් සාර්ථක විය හැකි බව වචනාර්ථයෙන් සත්‍යයකි. - නැපෝලියන් හිල්

ජීවිතයේ දී, ඔබ දයානුකම්පිත වීම ගැන ඉගෙන ගත යුතු අතර, අර්බුදකාරී කාලවලදී අන් අයට සහයෝගය දැක්වීම. ඒ…