ඔබේ පාද නිසි තැන තැබීමට වග බලා ගන්න, ඉන්පසු ස්ථිරව සිටින්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේ පාද නිසි තැන තැබීමට වග බලා ගන්න, ඉන්පසු ස්ථිරව සිටින්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

ජීවිතය අපව විවිධ තත්වයන්ට ඇද දමයි. ඒවායින් සමහරක් පරීක්‍ෂා කරන අතර අපට බොහෝ විට අපහසු වේ…
මම සෙමින් ඇවිදින නමුත් මම කිසි විටෙකත් පසුපසට නොයමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

මම සෙමින් ඇවිදින නමුත් මම කිසි විටෙකත් පසුපසට නොයමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

“මන්දගාමී හා ස්ථාවර තරඟය ජය ගනී” යැයි කියනු ලැබේ. ඔව්, ඒක ඇත්ත. ඔබට ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය නැත…
සාර්ථක වීමට ඔබේම යෝජනාව ඕනෑම දෙයකට වඩා වැදගත් බව සැමවිටම මතක තබා ගන්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

සාර්ථක වීමට ඔබේම යෝජනාව ඕනෑම දෙයකට වඩා වැදගත් බව සැමවිටම මතක තබා ගන්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

ඔබ මතක තබා ගත යුතු වැදගත්ම දෙය වන්නේ ඔබේ විසර්ජනයයි. එය වඩාත්ම විය යුත්තේ…
ඔබ කුමක් වුවත්, හොඳ කෙනෙකු වන්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබ කුමක් වුවත්, හොඳ කෙනෙකු වන්න. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

ඔබට මිනිසුන් යහපත් යැයි හැඩගැස්විය නොහැක, නමුත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම එක් අයෙකු විය හැකිය! අවට විශාල පිරිසක් සමඟ…
විනය යනු ඔබට දැන් අවශ්‍ය දේ සහ ඔබට වඩාත්ම අවශ්‍ය දේ අතර තෝරා ගැනීමයි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

විනය යනු ඔබට දැන් අවශ්‍ය දේ සහ ඔබට වඩාත්ම අවශ්‍ය දේ අතර තෝරා ගැනීමයි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

විනය යනු ඔබට දැන් අවශ්‍ය දේ සහ ඔබට වඩාත්ම අවශ්‍ය දේ අතර තෝරා ගැනීමයි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
මම ජයග්‍රහණය කිරීමට බැඳී නැත, මම සත්‍ය වීමට බැඳී සිටිමි. මම සාර්ථක වීමට බැඳී නැත, නමුත් මා සතුව ඇති ආලෝකයට අනුව ජීවත් වීමට මම බැඳී සිටිමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

මම ජයග්‍රහණය කිරීමට බැඳී නැත, මම සත්‍ය වීමට බැඳී සිටිමි. මම සාර්ථක වීමට බැඳී නැත, නමුත් මා සතුව ඇති ආලෝකයට අනුව ජීවත් වීමට මම බැඳී සිටිමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

ජීවිතය යනු අසාර්ථක අවස්ථා කිහිපයක් සමඟ මුසු වූ සාර්ථක කථා එකතුවකි. නැවත අහිමි වීම කමක් නැත…
ගසක් කැපීමට මට පැය හයක් දෙන්න, මම පොරව මුවහත් කර ගැනීමට පළමු හතර කාලය ගත කරමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

ගසක් කැපීමට මට පැය හයක් දෙන්න, මම පොරව මුවහත් කර ගැනීමට පළමු හතර කාලය ගත කරමි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

ඔබේ සූදානම මට්ටම ඔබේ සාර්ථකත්වය තීරණය කරයි. ඔව්, ඒක ඇත්ත! වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් ඔබට ආපසු ගෙවිය හැකිය. ඔබට…
කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ වඩා හොඳ කොටස සමන්විත වන්නේ ඔහුගේ මිත්‍රත්වයන්ගෙනි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්
වැඩිදුර කියවන්න

කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ වඩා හොඳ කොටස සමන්විත වන්නේ ඔහුගේ මිත්‍රත්වයන්ගෙනි. - ඒබ්රහම් ලින්කන්

පාසැලේදී, මම සැමවිටම පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙක් වූ අතර අද මම ආපසු හැරී බලන විට මට කවදාවත් මතක නැත…