හෙට ඔබට අවශ්‍ය දේ සඳහා අදම තල්ලු කරන්න. - ලෝරි මයර්ස්

හෙට ඔබට අවශ්‍ය දේ සඳහා අදම තල්ලු කරන්න. - ලෝරි මයර්ස්

හිස්

ජීවිතය අනපේක්ෂිත වුවත් එය එසේ ය අපි අනාගතය සඳහා සූදානම් වීම වැදගත්. අප සැමට ජීවිතයේ යම් යම් ආශාවන් හා අරමුණු ඇත. මෙම සිහින සැබෑ වීමට නම් අපි ඒ සඳහා සැලසුම් කිරීම වැදගත්ය. ඒ සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීමට සුදුසු වේලාවක් හෝ සුදුසු ස්ථානයක් නොමැත.

වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම හා විචක්ෂණ භාවය ඔබව යාත්‍රා කරන බව සැමවිටම මතක තබා ගන්න. ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීමට සහ ජීවිතයේ තෘප්තිමත් වීමට හැකි වන පරිදි ඔබේ ක්‍රියාවන් සැලසුම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. ඔබේ ගමන සැලසුම් කර ඇති ආකාරය පිළිබඳ බාධක සහ වෙනස්කම් පවා සිදුවනු ඇත. නමුත් අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීමට ඔබ සූදානම්ව සිටීම වැදගත්ය.

ජීවිතය ඔබ වෙත ළඟා වන විට එයට මුහුණ දිය යුතුය, නමුත් එවැනි තත්වයන් තුළ රචනා වී සිටීම වැදගත්ය. වෙනස සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමටත් අනාගතයේදී ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීමටත් ඔබට විකල්ප මාර්ගයක් සොයා ගත යුතුය.

ඔබ කලින් සැලසුම් කර ඇති දේ තවදුරටත් ඔබට ආයාචනා නොකරන බව ඔබට හැඟෙනු ඇත. ඔබ ගැනම සහතික වන්න. ඔබට ලුහුබැඳීමට අවශ්‍ය නව ආශාවක් ඔබ සොයාගෙන ඇති බව ඔබට තවමත් හැඟේ නම් ඒ අනුව ඔබ ඒ සඳහා සැලසුම් කළ යුතුය.

අනුග්රාහකයින්

ඔබ සෑහීමකට පත්වේ යැයි සිතන තෙක් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල පහසු නොවනු ඇත, එබැවින් ඔබ ඒ සඳහා තල්ලු කළ යුතුය. ඔබ අත් නොහැරිය යුතුයි. ඔබට සහාය අවශ්‍ය වනු ඇති නමුත් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ සතුව ඇති ශක්තිමත්ම සහායකයා ඔබ බව මතක තබා ගන්න.

ඔබ කැමති ආකාරයට කිසිවෙකු ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටිනු ඇත. එබැවින් කිසි විටෙකත් ඔබ ගැන ඇති විශ්වාසය නැති කරගෙන ඉදිරියට යන්න. ඔබට අවශ්‍ය දේ පැහැදිළි කර ඒ සඳහා උත්සාහ කරන්න. සමාජයේ කිසියම් වෙනසක් දැකීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් එය ඔබම ආරම්භ කරන්න. ඔබේ අදහස ful ලදායී යැයි ඔබ සිතන්නේ නම් කිසිවෙකු එය වලංගු කරන තෙක් බලා නොසිටින්න. ඔබ හොඳ දෙයක් කරන්නේ නම්, ඉක්මනින් හෝ පසුව එහි බලපෑම ඔබට පෙනෙනු ඇත.