ධනාත්මකව සිටිමින් විශ්වාස කරන්න. වඩා හොඳ දේවල් ඉදිරියෙන්. - නිර්නාමික

ධනාත්මකව සිටිමින් විශ්වාස කරන්න. වඩා හොඳ දේවල් ඉදිරියෙන්. - නිර්නාමික

හිස්

විපත්තියේදී ඉදිරියට යාම අභියෝගයක් විය හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ බිය දුරු කළ හැකි මිනිසුන් සාර්ථකව ඉස්මතු වන්නේ ඉදිරියට යාමයි. ව්යාකූලත්වයක් ඇති විට ඔබට පැහැදිලි මනසක් තිබිය යුතුය.

ඔබ සහ ඔබේ උදව් අවශ්‍ය තවත් බොහෝ අය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුතුය. ජීවිතය ඔබට අභියෝග කරයි. එය නොවැළැක්විය හැකි නමුත් ජීවිතය ඔබට ලෙමන් ලබා දෙන විට ලෙමනේඩ් සෑදීම ඔබට විපත්තියෙන් මිදීමට උපකාරී වේ. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් ධනාත්මක ශක්තියෙන් අවුලුවන අතර හොඳ දෙයක් සිදුවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

ඔබ ඔබ ගැන විශ්වාස කළ යුතු අතර ඉදිරියට එන දෙයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඔබට ශක්තිය ලැබෙනු ඇති බව තේරුම් ගත යුතුය. ඔබ සටන්කරුවෙකු වන අතර අනෙක් අයටද ආස්වාදයක් ලබා දෙනු ඇත. සමාජයක් ලෙස ඉදිරියට යාමට බලාපොරොත්තුව අපට උපකාර කරයි.

පෞද්ගලික ජීවිතයේ දී පවා, ඔබේ කුණාටු කුමක් වුවත්, 'මෙය ද පහව යනු ඇති' බව දැන ගන්න. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ අධිෂ් and ානය සහ සංයුක්තතාවය පවත්වා ගෙන ඉදිරියට යාමයි. සෑම විටම හොඳ දෙයක් ඉදිරියෙන් ඇතැයි සිතන්න, එම සිතුවිල්ලෙන්ම බලාපොරොත්තුව ලබා ගන්න.

අනුග්රාහකයින්

ධනාත්මක පුද්ගලයන් හා ගමන දුෂ්කර වන විට ඔබේ පිටුපස සිටින අය සමඟ ඔබ වටා සිටින්න. ප්‍රායෝගික කතුවරුන්ගේ පොත් කියවා ඔබේ සිතුවිලි සමඟ කටයුතු කිරීමට ඔබට උපකාරී වේ. මෙය ඔබේ ශක්තියට අතිරේක වන අතර ජීවිතයේ ඉදිරි දැක්ම සඳහා උපකාරී වේ.

ධනාත්මකව සිටීම ඔබට බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙන අතර ඔබේ සීමාවන් අහෝසි කිරීමට ශක්තිය ලබා දෙයි. එය ඔබගේ බිය අඩු කරන අතර ඔබ තත්වයෙන් මිදීමට ඇති හැකියාවන් අත්හදා බැලීමට ඉඩ දෙයි. මෙය අවසාන වශයෙන් විසඳුමකට මඟ පෙන්වන අතර අප ජය ගනී දුෂ්කරතා ජය ගැනීම, ජීවිතයේ ඉදිරියට.

ඔබ ෙැමති
කර්මය - හොඳ සිතුවිලි සිතන්න, හොඳ දේවල් කියන්න, අන් අයට යහපත කරන්න. සියල්ල නැවත පැමිණේ. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

කර්මය - හොඳ සිතුවිලි සිතන්න, හොඳ දේවල් කියන්න, අන් අයට යහපත කරන්න. සියල්ල නැවත පැමිණේ. - නිර්නාමික

කර්මය - හොඳ සිතුවිලි සිතන්න, හොඳ දේවල් කියන්න, අන් අයට යහපත කරන්න. සියල්ල නැවත පැමිණේ. - නිර්නාමික සම්බන්ධ…
දුෂ්කර කාලයන් සැමවිටම සැබෑ මිතුරන් හෙළි කරනු ඇත. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

දුෂ්කර කාලයන් සැමවිටම සැබෑ මිතුරන් හෙළි කරනු ඇත. - නිර්නාමික

ඔබගේ සැබෑ මිතුරන් කවුරුන්දැයි දැන ගැනීමට දුෂ්කර කාලය සැමවිටම ඔබට උපකාරී වනු ඇත! ඔබට බොහෝ දේ තිබිය හැකිය…
සමහර විට පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ කතා කරන දීප්තිමත් මනසක් නොව, සවන් දෙන ඉවසිලිවන්ත හදවතකි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

සමහර විට පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ කතා කරන දීප්තිමත් මනසක් නොව, සවන් දෙන ඉවසිලිවන්ත හදවතකි. - නිර්නාමික

මිනිසුන් සමාජ සතුන් ය. අපට අපගේ හැඟීම් බෙදාහදා ගත හැකි සහ අපගේ…
කිසිවෙකු වෙනුවෙන් වෙනස් නොකරන්න. ඔබ කවුරුන්ද යන්න ගැන මිනිසුන් ඔබට ආදරය කරනු ඇත, නැතහොත් ඔබේ ජීවිතයේදී ඔවුන් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

කිසිවෙකු වෙනුවෙන් වෙනස් නොකරන්න. ඔබ කවුරුන්ද යන්න ගැන මිනිසුන් ඔබට ආදරය කරනු ඇත, නැතහොත් ඔබේ ජීවිතයේදී ඔවුන් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. - නිර්නාමික

ජීවිතයේ ඉතා වැදගත් පාඩමක් නම් අප සැමවිටම අපේම ජීවිත ගත කළ යුතු බවයි. නිර්මාතෘ…