මිනිසාට ජීවිතයේ දුෂ්කරතා අවශ්‍ය වන්නේ ඒවා සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය බැවිනි. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

මිනිසාට ජීවිතයේ දුෂ්කරතා අවශ්‍ය වන්නේ ඒවා සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය බැවිනි. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

හිස්

අපට, මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රීතියෙන් ඉවතට යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත. ප්‍රීතිය දිගු කාලයක් පවතින්නේ නම්, අපි හිතන්නේ එය ජීවන මාර්ගයයි. අපගේ අපේක්ෂාවන් වැඩි වන අතර එය නව සාමාන්‍ය දෙයක් බව අපට හැඟේ. අපි දේවල් සුළුකොට තැකීමක් කරන අතර එය අප සතුව නොතිබූ විට අපට තිබූ තරම් එය අගය නොකරමු.

නමුත් අපි මේ ආකාරයෙන් වැඩ නොකළ යුතුයි. අප සතුව ඇති දේ පිළිබඳව අප දැනුවත් විය යුතු අතර ඒ සඳහා ස්තූතිවන්ත විය යුතුය. අප සතුව අතිරික්තයක් තිබුණත්, එය අවශ්‍ය අයට එය පරිත්‍යාග කළ යුතුය. මෙය වාසනාවන්ත නොවන අය සමඟ යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන අය අතර පුළුල් විෂමතාවයක් ඇති නොකර සමාජයේ වර්ධනයට හා සමෘද්ධියට උපකාරී වේ.

දුෂ්කරතා අපට ඇති වූ විට, අපට සම්මුතියක් දැනෙන අතර පසුව අපට තිබූ යහපත් කාලයෙහි වටිනාකම වටහා ගත හැකිය. විපත්තිය කවදාදැයි අපි නොදනිමු. එබැවින්, අපට ඇති සෑම හොඳ මොහොතකටම අපි කෘත ful විය යුතුය.

දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන විට, අප විසින් සුළු කොට තැකිය හැකි සෑම දෙයකම සැබෑ වටිනාකම අපට වැටහේ. දුෂ්කර කාලය ගෙවී ගොස් නැවත හොඳ කාලයක් දකින විට අපි එය ඊටත් වඩා භුක්ති විඳින්නෙමු. එයට හේතුව අප එය මඟ හැරුණු ආකාරය හෝ අප සැබවින්ම වරප්‍රසාද ලත් අය බව අප දන්නා නිසා අද අප දකින සාර්ථකත්වය අපට ලබා ගත හැකි වීමයි.

අනුග්රාහකයින්

දුෂ්කර කාලවලදී, අපට බලාපොරොත්තුව නැති වී ගියත්, අප එයින් එළියට එන විට, අප මෙතරම් කාලයක් තිස්සේ ආශා කළ දේවල වටිනාකම අපට වැටහේ, ඊටත් වඩා. මේ අනුව, දුෂ්කර මෙන්ම ප්‍රීතිමත් කාලයද, අවසානයේදී අප බවට පත්වන පුද්ගලයන් බවට පත්වීමට උපකාරී වේ.

ඔබ ෙැමති
ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒපීජේ අබ්දුල්…
අප උත්සාහය අත් නොහැරිය යුතු අතර ගැටලුව අපව පරාජය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්
වැඩිදුර කියවන්න

අප උත්සාහය අත් නොහැරිය යුතු අතර ගැටලුව අපව පරාජය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

අත්හැරීම මිනිස් මනෝ විද්‍යාවේ ගති ලක්ෂණයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර අවස්ථා අපට ලබා දීමට හැඟෙන තැනට පැමිණේ…